Så er SOCIUS her!

SOCIUS – Tænketank for social bæredygtighed blev stiftet 24. september 2019 og arbejdet er allerede gået i gang. Klik ind på tænketankens hjemmeside og se hvordan du bliver medlem og hvilke aktiviteter du kan tage del i. Socialpolitisk udvalg hilsner SOCIUS velkommen! (Foto Preben Etwil)

Vi vil ha’ socialpolitikken tilbage

Hvilke socialpolitiske temaer skal der satses på de første 100 dage efter valget? Bliv klogere på EUs stigende indblanding i socialpolitikken. Hvordan får vi et opgør med den sociale blindhed over for fattigdom og ulighed? Det drøftede socialpolitisk udvalg på et møde tirsdag d. 23. april 2019.  Se powerpoints fra

Satspuljen afskaffes, men

MF Rune Lunds kommentar til aftalen: ”Satspuljen afskaffes” har der stået i mange medier siden finanslovsaftalen blev indgået i fredags. Men er det rigtigt? Både ja og nej. Jeg vil prøve at skille skægt fra snot i debatten. Hvis du kun har tid til den korte version, så kommer den

Håndbog i retssikkerhed på det sociale området

Koordinationsgruppe for Enhedslistens socialpolitisk udvalg har lavet en håndbog, der indeholder en oversigt over nogle af kommunalpolitikkernes og baggrundsgruppperne handlemuligheder i forhold til at styrke retssikkerheden på det sociale område. Gennem at pege på nogle handlemuligheder og eksempler fra praksis, viser vi, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne faktisk har et stort råderum til

Retssikkerhed på det sociale område

Enhedslistens socialpolitiske udvalg, har i det seneste år arbejdet med hvordan Enhedslisten, kan arbejde med at styrke retssikkerheden på det sociale område, både for den enkelte borger og generelt i de offentlige forvaltninger. Kulminationen af dette arbejde, var et seminar for Enhedslistens byrådsmedlemmer, regionsmedlemmer, arbejdsgrupper og udvalget i september 2018.

Socialpolitisk Platform

Vil vil have socialpolitikken tilbage! siger en stor gruppe af socialpolitiske aktører fra græsrodsbevægelserne, interesseorganisationerne, civilsamfundsorganisationerne, forskersmiljøerne, fagbevægelsen og socialpolitikkens praktikere, som har samlet sig i et tværpolitiske og kritiske socialpolitisk netværk. Flere medlemmer af Enhedslistens socialpolitiske udvalg er aktive i netværket. Læs mere på www.socialpolitisk-platform.dk   Foto på denne side