Håndbog i retssikkerhed på det sociale området

Koordinationsgruppe for Enhedslistens socialpolitisk udvalg har lavet en håndbog, der indeholder en oversigt over nogle af kommunalpolitikkernes og baggrundsgruppperne handlemuligheder i forhold til at styrke retssikkerheden på det sociale område. Gennem at pege på nogle handlemuligheder og eksempler fra praksis, viser vi, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne faktisk har et stort råderum til

Retssikkerhed på det sociale område

Enhedslistens socialpolitiske udvalg, har i det seneste år arbejdet med hvordan Enhedslisten, kan arbejde med at styrke retssikkerheden på det sociale område, både for den enkelte borger og generelt i de offentlige forvaltninger. Kulminationen af dette arbejde, var et seminar for Enhedslistens byrådsmedlemmer, regionsmedlemmer, arbejdsgrupper og udvalget i september 2018.

Socialpolitisk Platform

Vil vil have socialpolitikken tilbage! siger en stor gruppe af socialpolitiske aktører fra græsrodsbevægelserne, interesseorganisationerne, civilsamfundsorganisationerne, forskersmiljøerne, fagbevægelsen og socialpolitikkens praktikere, som har samlet sig i et tværpolitiske og kritiske socialpolitisk netværk. Flere medlemmer af Enhedslistens socialpolitiske udvalg er aktive i netværket. Læs mere på www.socialpolitisk-platform.dk   Foto på denne side