Retssikkerhed på det sociale område

Enhedslistens socialpolitiske udvalg, har i det seneste år arbejdet med hvordan Enhedslisten, kan arbejde med at styrke retssikkerheden på det sociale område, både for den enkelte borger og generelt i de offentlige forvaltninger. Kulminationen af dette arbejde, var et seminar for Enhedslistens byrådsmedlemmer, regionsmedlemmer, arbejdsgrupper og udvalget i september 2018.

Socialpolitisk Platform

Vil vil have socialpolitikken tilbage! siger en stor gruppe af socialpolitiske aktører fra græsrodsbevægelserne, interesseorganisationerne, civilsamfundsorganisationerne, forskersmiljøerne, fagbevægelsen og socialpolitikkens praktikere, som har samlet sig i et tværpolitiske og kritiske socialpolitisk netværk. Flere medlemmer af Enhedslistens socialpolitiske udvalg er aktive i netværket. Læs mere på www.socialpolitisk-platform.dk   Foto på denne side