Satspuljen afskaffes, men

MF Rune Lunds kommentar til aftalen: ”Satspuljen afskaffes” har der stået i mange medier siden finanslovsaftalen blev indgået i fredags. Men er det rigtigt? Både ja og nej. Jeg vil prøve at skille skægt fra snot i debatten. Hvis du kun har tid til den korte version, så kommer den

Håndbog i retssikkerhed på det sociale området

Koordinationsgruppe for Enhedslistens socialpolitisk udvalg har lavet en håndbog, der indeholder en oversigt over nogle af kommunalpolitikkernes og baggrundsgruppperne handlemuligheder i forhold til at styrke retssikkerheden på det sociale område. Gennem at pege på nogle handlemuligheder og eksempler fra praksis, viser vi, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne faktisk har et stort råderum til