Håndbog i retssikkerhed på det sociale området

Koordinationsgruppe for Enhedslistens socialpolitisk udvalg har lavet en håndbog, der indeholder en oversigt over nogle af kommunalpolitikkernes og baggrundsgruppperne handlemuligheder i forhold til at styrke retssikkerheden på det sociale område. Gennem at pege på nogle handlemuligheder og eksempler fra praksis, viser vi, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne faktisk har et stort råderum til