Håndbog i retssikkerhed på det sociale området

Koordinationsgruppe for Enhedslistens socialpolitisk udvalg har lavet en håndbog, der indeholder en oversigt over nogle af kommunalpolitikkernes og baggrundsgruppperne handlemuligheder i forhold til at styrke retssikkerheden på det sociale område. Gennem at pege på nogle handlemuligheder og eksempler fra praksis, viser vi, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne faktisk har et stort råderum til at bidrage med en styrkelse af retssikkerheden på det sociale område.

Download håndbogen – Håndbog i pdf