Hvidbog om kontanthjælpssystemet

Ydelseskommissionen offentliggør sin rapport om et nyt kontanthjælpssystem omkring 1. maj.

Fagbevægelsens Hovedorganisation har udarbejdet en hvidbog om kontanthjælpssystemet, som kan læses her: https://fho.dk/kontanthjaelpssystemet-fh-hvidbog/