Mistrivsel blandt børn og unge

Til alle, der bekymrer sig om børn og unges mistrivsel
Netop i dag er det kommet frem, at regeringen har nedsat en mistrivselskommissionen. Det er også vigtigt, for mistrivsel har allerede sig dybe spor hos mange børn og unge. Der skal findes løsninger, der kan hjælpe børnene og de unge og deres familier.
– Det handle bl.a. om, at gribe børn og unge tidligere, inden de når til et punkt, hvor det kun er det psykiatriske system, som kan hjælpe.
– Der er brug for større fokus på fællesskaber og relationer
– Der må flere ressourcer til at vende udviklingen.
Siden 2018 er der i København set en tredobling i antallet af henvendelser til tilbuddet Brobyggerne, som hjælper børn og unge, der mistrives. Og der er sket en firdobling til Robus, som er et tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse. Samtidig vokser antallet af underretninger fra psykiatrien til Københavns Kommune med lynets hast.
Det sætter vi til debat på et offentligt møde onsdag d. 23. august kl. 19.00 på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 S